PHẦN MỀM HỌC TOÁN LỚP 3 (learning math 3)

Learning Math 3 là phần mềm dùng để ôn luyện và học toán lớp 3 dành cho học sinh và giáo viên. Phần mềm bao gồm 2 sản phẩm chính:
- Learning Math 3 (Cùng Học Toán 3): phiên bản dành cho học sinh.
Màn hình khởi động của phần mềm có dạng sau:

Các chức năng chính

Đây là màn hình chính của phần mềm dùng để lựa chọn phạm vi kiến thức. Khi di con trỏ chuột lên các nút chức năng thì trong bảng xuất hiện phạm vi được lựa chọn.
Chương trình học Toán lớp 3 bao gồm các phạm vi kiến thức sau:

Các số có 3 chữ số:
- Ôn tập đọc, viết, phân tích các số có 3 chữ số.
- Cộng có nhớ trong phạm vi 1000.
- Trừ có nhớ trong phạm vi 1000.

Bảng nhân:
- Bảng nhân với các số 6, 7, 8, 9, 10.
- Bảng nhân hỗn hợp với các số từ 6 đến 10.
- Bảng nhân hỗn hợp các số trong phạm vi 10.

Bảng chia:
- Bảng chia với các số 6, 7, 8, 9.
- Bảng chia hỗn hợp với các số từ 6 đến 9.
- Bảng chia hỗn hợp các số từ 6 đến 9.

Phép nhân số có 2, 3 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ:
- Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ.
- Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ.

Phép nhân số có 2, 3 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ:
- Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ.
- Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ.

Phép chia số có 2, 3 chữ số cho số có một chữ số, chia hết:
- Chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số, chia hết. Thực hiện phép chia không nhẩm.
- Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số, chia hết. Thực hiện phép chia không nhẩm.

Phép chia số có 2, 3 chữ số cho số có một chữ số, chia có dư:
- Chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số, chia có dư. Thực hiện phép chia không nhẩm.
- Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số, chia có dư. Thực hiện phép chia không nhẩm.

Làm quen với các số có 4 chữ số:
- Đọc, viết số có 4 chữ số.
- Phân tích số.
- So sánh các số có 4 chữ số.

Cộng, trừ các số trong phạm vi 10000:
- Cộng, trừ 2 số trong phạm vi 10000, không nhớ.
- Cộng, trừ 2 số trong phạm vi 10000, có nhớ.
- Cộng, trừ 3 số bất kỳ trong phạm vi 10000.

Phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số:
- Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ.
- Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ 1, 2 hoặc 3 lần, kết quả không vượt quá 4 chữ số.
- Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ 1, 2 hoặc 3 lần, kết quả vượt quá 4 chữ số.

Phép chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số:
- Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, chia hết. Thực hiện phép chia có nhẩm.
- Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, chia có dư. Thực hiện phép chia có nhẩm.
- Chia số có 2, 3 hoặc 4 chữ số cho só có 1 chữ số. Chia hết hoặc có dư. Thực hiện phép chia có nhẩm.

Làm quen với các số có 5 chữ số:
- Đọc, viết số có 5 chữ số.
- Phân tích số.
- So sánh các số có 5 chữ số.

Cộng, trừ các số trong phạm vi 5 chữ số:
- Cộng 2 số trong phạm vi 5 chữ số, không nhớ và có nhớ.
- Trừ 2 số trong phạm vi 5 chữ số, không nhớ và có nhớ.
- Cộng, trừ 3 số trong phạm vi 5 chữ số.

Nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số:
- Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, không nhớ.
- Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, có nhớ.
- Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, chia hết. Thực hiện phép chia có nhẩm.
 - Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, chia có dư. Thực hiện phép chia có nhẩm.

Các bạn tải phần mềm Learning Math 3 (Cùng Học Toán 3 ) TẠI ĐÂY (link mediafire )
Tải phần mềm về, giải nén bằng Winrar, nhấp đúp file LM3_setup.exe bắt đầu cài đặt.
Để download cho nhanh các bạn down phần mềm IDM về, phần mềm này không cần cài đặt chỉ DOUBLE CLICK là chạy download ở đây 
BẤM SKIP AD ĐỂ DOWNLOAD
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG